Zajęcia dodatkowe

Wszystkie dzieci uczęszczające do Akademii Przedszkolaka oprócz realizowania podstawy programowej, mają zapewniony cały pakiet zajęć rozwijających ich zdolności i zainteresowania.

Wszystkie grupy każdego dnia biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Raz w tygodniu dzieci mają rytmikę oraz gimnastykę korekcyjną a także szachy. Starszaki odwiedza również pani katechetka. Przedszkolaki, które tego potrzebują, mają zapewnione zajęcia indywidualne z logopedą i surdopedagogiem.

Dodatkowo chętne dzieci 2 razy w tygodniu biorą udział w zajęciach z języka niemieckiego.

Kilka razy w miesiącu odwiedzają nas w przedszkolu aktorzy różnych teatrzyków dla dzieci, osoby prowadzące warsztaty, muzycy filharmonii i inne ciekawe osoby. My również często wychodzimy lub wyjeżdżamy poza przedszkole, poznając środowisko lokalne.