Kontakt

Akademia Przedszkolaka

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych w formularzu zgłoszeniowym – w celach związanych z rekrutacją dziecka do przedszkola, pobytem dziecka w przedszkolu, w tym w razie konieczności wykorzystania numeru telefonu, wykorzystanie mojego adresu email. Dane te wykorzystywane będą przez dyrekcję na terenie przedszkola i nie będą przekazywane dalej.